Adresa
Zvonárska 3
075 01
Trebišov
Prevádzka
Kollárova 8
075 01
Trebišov
O nás

Firma PLASTMETAL - PIS bola založená v roku 1990 so spätnou náveznosťou na dve generácie Od výroby elektromotorov cez strojársku vyrobu,elektrotechnicke služby po dnešnu výrobu.
Naše finálne výrobky su uvádzané na trh pod dvomi obchodnými značkami,elektrotechnické finálne výrobky pod značkou SANO a ostatne finálne výrobky pod značkou PM-PIS .

    


Hlavnou myšlienkou firmy PLASTMETAL - PISje nezávislosť od iných kooperačných dodávateľov, čím je zaručená kvalita výroby vlastnou kontrolou. Prevažná väčšina výrobkov je chránená úžitkovým vzorom, Úradom Priemyselného Vlastníctva.

Používané materiály sú nakupované od svetových, renomovaných firiem, čo zaručuje kvalitu výrobku.
Firma PLASTMETAL - PIS disponuje vlastným meracím laboratoríom,každy výrobok je ciachovaný a opatrený výrobným čislom.Výrobky sú certifikované akreditovanými ústavmi.Obchodná politika firmy je vedená formou jedného odborne zdatného odberateľa s širokou medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti odbytu obchodných požiadavok a technických informácii. Vďaka použitým technologiam,domyselnosti a dobrej spolupráci s odberateľmi a dodávateľmi a vysokej kvalite, svedčí aj skutočnosť, že 90% výrobkov je vyvážaných na export do celého sveta.